Residència i Centre de Dia

Escollir un Centre per als nostres familiars és una decisió important, que requereix un màxim convenciment i la tranquil·litat de saber que es pren la decisió correcta per donar resposta a les necessitats i expectatives de les nostres i els nostres residents.

Cal aprofundir en un model assistencial en què s'emmarca la persona al centre, com a objectiu únic i innegociable. Per això, ens basem en els principis essencials de l'Atenció Centrada a la Persona (ACP) i amb els seus valors fonamentals.

En aquest tipus d'assistència cal tenir en compte , constantment: els valors, les decisions, preferències, gustos i necessitats de les persones, de manera individual i global (biopsicosocial i espiritual).
En aquest sentit, es tracta “d'estar amb", en contraposició del paper d'expert que s'imposa al que sería millor per a la persona; "ho fem pel teu bé". "Estar amb" ens orienta a una manera més ètica d'atendre les persones i exigeix que ens esforcem per estar al costat de l'altre per pensar les coses junts. Es tracta de fomentar una relació que ens condueixi a reconèixer l'autonomia, la saviesa i la personalitat d'aquelles i aquells que estem atenent. Per això cal que, els i les professionals, des del paradigma "ACP", entenguem i integrem:

1. La personalitat és única (singularitat).
2. La persona té el control de la seva vida (autodeterminació).
3. La persona és portadora dels drets i valors propis que donen sentit a la seva vida (dignitat).
A la demència avançada, l'autodeterminació s'ha d'entendre des de la identitat de la persona.

Contacta ́ns

Casal Benèfic Premianenc